Sisteme alternative de eficiență ridicată

Studiului privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată (Conf. Art. 9 din Legea Nr. 372/2005 privind Performanța energetică a Clădirilor) îl reprezintă fundamentarea măsurilor de economisire a resurselor energetice și de modernizare a instalațiilor clădirilor proiectate în vederea creșterii eficienței energetice şi implicit reducerea emisiilor de poluanți.

Aceste sisteme alternative pot fi:

a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;

b) de cogenerare/trigenerare;

c) centralizate de încălzire sau de răcire ori de bloc;

d) pompe de căldură;

e) schimbătoare de căldură sol-aer;

f) recuperatoare de căldură;Studiului privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată se elaborează de proiectant și este parte componentă a studiului de fezabilitate.

Studiul cu privire la posibilitatea utilizării sistemelor alternative poate fi efectuat pentru o clădire sau pentru grupuri de clădiri similare din aceeași localitate. Pentru sistemele centralizate de încălzire și răcire, studiul poate fi efectuat pentru toate clădirile racordate la același sistem.