Home Despre noi Bilant energetic Certificat energetic Certificare cladiri verzi Contact
VAL CONSULTING


CERTIFICARE ENERGETICALegea 372/2005 stableste obligativitatea elaborarii unui Certificat de Performanta Energetica pentru toate cladirile noi sau vechi care sunt vandute sau inchiriate incepind cu data de 01.01.2011.

Certificatul de Performanta Energetica va include cosumul de energie determinat de catre un auditor energetic,precum si valori de referinta care sa permita evaluarea sa.Astfel,in functie de energia consumata pentru incalzirea locuintei,climatizare,iluminat artificial,ventilatie si prepararea apei calde menajere,apartamentul va primi un calificativ de la A la G,unde A este o cladire cu eficienta energetica ridicata iar G este​ o cladire cu eficienta energetica scazuta.

Un Certificat Energetic este un document tehnic cu caracter informativ (denumirea corecta este CERTIFCAT de PERFORMANTA ENERGETICA),care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu cladirea de referinta,stabilita prin metodologie,precum si incadrarea cladirii sau apartmentului intr-o clasa de performanta energetica(conform MC 001-2006).

Certificatul Energetic se elaboreaza de catre auditori energetici pentu cladiri,persoane fizice atestate profesional in conditiile legii,de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.Lista auditorilor energetici pentru cladiri se gaseste pe site-ul MDRT.

​​​​Elaborarea Certificatului de Performanta Energetica

Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri existente se referă la determinarea nivelului de protecţie termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiei de încălzire interioară şi de preparare a apei calde de consum şi vizează în principal:

-investigarea preliminară a clădirii şi a instalaţiilor aferente;

-analiza documentaţiei care a stat la baza execuţiei clădirii şi instalaţiilor termice aferente;

-analiza stării actuale a construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia (analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit, analiza   vizuală a stării clădirii, efectuarea de măsurători, prelevarea de probe fizice, etc.);

-intocmirea fisei de expertiza termica a cladirii,care este anexa la Certificatul Energetic;

-determinarea performanţelor energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor termice aferente acesteia, precum şi a consumului anual normal de căldură al clădirii pentru încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde de consum;

-determinarea rezistenţelor termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii;

-determinarea parametrilor termodinamici intensivi caracteristici spaţiilor încălzite şi neîncălzite ale clădirii;

-determinarea consumului anual normal de căldură, total şi specific (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite), pentru încălzirea spaţiilor, la nivelul sursei de căldură a clădirii;

-determinarea consumului anual normal de căldură, total şi specific, pentru prepararea apei calde de consum, la nivelul sursei de căldură a clădirii;​​

-determinarea consumului anual total şi specific pentru iluminat;

​-determinarea consumului anual total şi specific pentru climatizare;

-determinarea consumului anual total si specific pentru ventilare;

-determinarea consumului anual specific provenit din surse energetice regenerabile.

ATENTIE!

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA PENTRU APARTAMENTE SE EXECUTA NUMAI CU PROGRAME VALIDATE


​​​