Nearly-Zero Energy Building (NZEB)

Conform Legii 372/2005 clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

NZEB (Nearly-Zero Energy Building) este un standard al clădirilor eficiente energetic. Acesta certifică dacă o clădire sau un apartament se încadrează în norma de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero, prin care acestea au un consum redus de energie, o amprentă scăzută de CO2 și au implementate surse regenerabile de energie cum ar fi pompe de căldură, panouri solare termice, panouri fotovoltaice sau centrale eoliene care să asigure minimul energetic, conform legii.

Cantitatea aproape zero sau foarte mică de energie necesară ar trebui acoperită într-o măsură foarte semnificativă (30%) din surse regenerabile, inclusiv surse produse la fața locului sau în apropiere.