Certificat energetic

Certificatul de performanță energetică este un document cu caracter obligatoriu la înstrăinarea unui imobil, recepția unei clădiri, închirierea unei clădiri sau dacă clădirea a fost supusă unor procese majore de renovare.

Acest document are o valabilitate de 10 ani și este întocmit de un auditor energetic pentru clădiri.

Conform Legii 372/2005 Proprietarul este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș o copie a certificatului de performanță energetică, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanța energetică a clădirii/unității de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze.

Performanța energetică a clădirii/unității de clădire este exprimată prin următorii indicatori de performanță:

  1. clasa energetică (de la A – cel mai bine la G);
  2. consumul total specific de energie (exprimat în kWh/mp an);
  3. indicele de emisii echivalent de dioxid de carbon CO2.