Audit energetic

Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

Scopul auditului energetic este de a oferii măsuri de îmbunătățire a performanței energetice a clădirii.

Procesul de auditare energetică a unei clădiri se realizează în mai multe etape:

  1. Evaluarea performanței energetice a clădirii reale care este supusă auditului energetic;
  2. Evaluarea performanței energetice a clădirii de referință în condiții normale de utilizare;
  3. Identificarea măsurilor de modernizare energetică și analiza eficienței economice a acestora;
  4. Întocmirea raportului de audit energetic.